Basında İslami Finans Zirvesi 2016

KONUŞMACILAR

 


İslami Finans Sektöründe

İstanbul  Londra Hattı Kuruluyor!


16 Mart 2017

KONFERANSTA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Keynote: İslami Finansta İşbirliği

Türkiye’deki İslami finans son on yılda klasik finansa oranla daha hızlı büyüdü. İngiltere ise Müslüman olmayan dünyada bu konunun lideri konumunda. İngiltere’de 20 banka İslami finans hizmetleri vermekte. Bu sayı herhangi bir Batı ülkesinden veya offshore merkezinden önemli ölçüde fazla ve ABD’deki sayının tam iki katı. İngiltere, bölgesel bir İslami finans merkezi olma yolunda ilerleyen Türkiye ile işbirliği yapma hususunda istekli. Konuşmacı, iki ülke arasındaki işbirliği imkanları konusundaki bakış açısını paylaşacak.

Londra - Batı’nın İslami Finans Merkezi

İngiltere 30 yılı aşkın bir süredir İslami finansal hizmetler sektörünün içinde bulunan bir ülke ve mevcut mali ve düzenleyici çerçeve İslami finansın büyümesini teşvik eder nitelikte. İngiltere – özellikle Londra – çoktan bir İslami finans merkezi haline gelmiş durumda. Bir düzineden fazla banka İslami finans hizmeti sunmakta ve hizmetler sektöründeki büyük firmaların İslami finansla ilgili uzman ekipler bulundurma eğilimi yaygınlaşmakta. Londra semalarını süsleyen The Shard, Chelsea Barracks, Harrods ve Olimpiyat Köyü gibi yapıların finansmanı tamamen veya kısmen İslami finans aracılığı ile gerçekleştirildi. Hükümet, Sukuk ihraç eden ilk Batılı ülke olan İngiltere’nin bu merkezi konumunu pekiştirmek için gereken çalışmaları yapmaya oldukça istekli. Konuşmacılar, Batı’nın İslami finans merkezi olarak Londra’nın bugünkü konumu ve İslami finansın gelişmesi açısından gelecekte oynayabileceği roller ile ilgili düşüncelerini paylaşacaklar.

İstanbul’un Bölgesel İslami Finans Merkezi Olma Potansiyeli

İslami bankacılık ya da yerel adıyla katılım bankacılığı Türkiye’de pazar payı olarak son on yılda iki kat büyüme gösterdi. Sektördeki bankalar gelecek on yıl için üç katlık bir pazar büyümesi hedeflemekte. Kaynak bulma, şubeleşme, yaygınlaşma ve insan kaynakları anlamında organik bir büyüme için ciddi yatırımlar gerekmekte. İslami bankacılık ürünleri ve prensipleri kapsamında farklı mezhep ve yorumları içerecek liberal bir ortam nasıl oluşturulabilir? Daha çabuk tasarlanabilir, anlatılabilir ve fon toplanabilir bir mekanizma nasıl kurulabilir? İstanbul ve Londra arasında İslami finans konusunda her iki tarafa fayda sağlayacak bir işbirliği nasıl kurulabilir? Konuşmacı, İstanbul’un finans merkezi olması vizyonunda niş bir pazar olan İslami finansın oynayabileceği rollerle ilgili bakış açısını paylaşacak.

İngiltere & Türkiye İslami Finans İşbirliği Alanları

İslami finans hem İngiltere’de hem Türkiye’de yükselişte olan bir endüstri. Konuşmacılar, İslami finans konusunda iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri ile ilgili düşüncelerini paylaşacaklar.

İslami Kurumsal Finansman ve Sermaye Piyasaları

İslami sermaye piyasası için geliştirilen enstrümanların kurumsal finansman açısından kullanılabilirliği nedir? İslami özel sermaye piyasaları, özel sermaye fonları ve girişim sermayesi fonlarının mevcut durumu ve gelişme potansiyeli nedir? İslami finans enstrümanlarının matematiksel değerlemesi nasıl yapılır? Ürün mühendisliği nasıl gerçekleşir ve faiz kamuflajı riski nasıl aşılır? İslami finansla ilgili alternatif fiyatlama ve değerleme kriterleri konvansiyonel finans kriterlerinden nasıl farklılaştırılabilir? İslami proje finansmanı, altyapı finansmanı ve altyapı projelerinde kamu-özel sektör işbirliklerinde son gelişmeler nelerdir? Konuşmacılar, İslami kurumsal finansman ve sermaye piyasalarının gelişimi ile ilgili bakış açılarını paylaşacaklar.

İslami Bankalar Açısından Risk Yönetimi

İslami bankacılıkta faiz bir enstrüman olarak kullanılmaz ve sistem fiziksel varlıklara dayanır. İslami bankaların kâr-zarar paylaşımına dayanan bir iş modeli yürütmesinin sebebi budur. Bir girişim söz konusu olduğunda sermayeyi sağlayan taraf ile girişimci taraf girişimden kaynaklanan riskleri ve getirileri paylaşır. Rekabette ayakta kalabilmek için İslami bankaların risklerini tespit edip, kontrol altına almaları ve düzenli olarak izlemeleri gerekir. Pekiyi, İslami bankacılıkta risk yönetimi nasıl yapılmalıdır? Bankaların İslami fonlarını kullanmaları sırasında ne tür riskler ortaya çıkar? Bankalar bu riskleri nasıl tespit edebilirler? Risk aktarım kanalları nasıl belirlenir? Etki ve olasılık nasıl sayısallaştırılır? Öncelikli risk azaltma politikalarına nasıl karar verilir? Konuşmacılar, İslami bankalar açısından risk yönetimini tartışacaklar.

Krizlerde İslami Finans Performansı

İslami finansal kurumlar kriz zamanlarındaki performansı klasik finans kurumlarına göre daha mı iyi? Varlıkları ve yükümlülüklerinin kendine has özellikleri ve İslam hukukuna uyum gerekleri göz önüne alındığında, İslami finans kurumları risk yönetim sistemlerini ne dereceye kadar benimsemeli? Konuşmacılar, kriz zamanlarında İslami finansı tartışacaklar.

İslami Finansta Uluslararası İşbirliklerine Analitik Bir Bakış

İslami Finans ve Proje Finansmanı

İslami finans kurumları perakende bankacılığa odaklanma ve likidite kaynağı olarak uzun vadeli tahvillerden ziyade mevduata dayanma eğilimdeler. Böyle davranmalarında konvansiyonel bankaların proje finansmanında vade ve fiyatlandırma açısından sahip oldukları avantajların da rolü var. Bununla birlikte, enerji ve gayrimenkul gibi sektörler hem kişiler hem de kurumlar açısından öteden beri önde gelen bir yatırım tercihi. Konuşmacılar, İslami finans açısından proje finansmanında ortaya çıkan fırsatları tartışacaklar.