Gelecek Etkinlikler

İstanbul TALKS

İstanbul TALKS konferansları odaklandığı konularda daha çok geleceği konuşacak.  Katılımcılarına ilham veren yeni yaklaşımlar sunmaya çalışacak. Bu doğrultuda her konferansın içeriği, ilgili endüstrinin kanaat liderleri, kurumları ve profesyonelleriyle birlikte oluşturulacak. Sahiplendiği konularda gerçek ihtiyaçları karşılayan, kavramsal çerçevenin tüm boyutları ve paydaşlarıyla birlikte ele alındığı, güncel bilginin farklı kanallardan paylaşıldığı içerikler tasarlanacak.

İstanbul TALKS konferansları sahiplendiği konuları global bir perspektifte ele alacak. İstanbul TALKS bu açıdan sadece konuşmacılarıyla değil, katılımcıları ve ortaklıklarıyla da uluslararası boyutta konumlanmayı hedeflemekte.

Konferans Logo

Spor Zirvesi

Spor endüstrisi teknolojinin etkisi ile bir dönüşüm yaşamakta. Değişen medya platformları ve sponsorluklar, bir yandan mevcut iş modellerini sarsarken diğer yandan gelirleri ve taraftar katılımını artırmak için kulüplere fırsatlar sunmakta. Kulüp yöneticileri böylesi bir ortamda saha dışında da başarılı olmak, inovasyonun itici gücünden faydalanmak ve büyümek için ne tür stratejiler ve taktikler uygulamak gerektiğine karar vermeliler. Spor endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan ve katılımcıların bilgi edinme, ilham alma, spor duayenleri ile tanışma fırsatı bulacağı, sektördeki profesyonellerle yeni ilişkiler kurma ve mevcut ilişkileri kuvvetlendirme olanakları sunacak olan zirvede, sporu geliştirmek ve ona değer katmak, spor endüstrisinde değişimi yönetmek, markalaşma ve taraftar bağlılığı, spor akademileri, yetenek yönetimi, yeni nesil, spor yatırımları ve sponsorluklar, sağlık yönetimi, spor yayıncılığının geleceği, geleceği hayal etmek ve başarıyı planlamak gibi konular ele alınacak.

Konferans Logo

Sanat Konferansı

Yatırım aracı ve hobi olarak sanat koleksiyonculuğu hakkında dünyadan ve Türkiye’den örneklerin ele alındığı bir platform oluşturarak İstanbul’un global kültür ve sanat ile bağını üst düzeyde tutmayı amaçlayan konferansta sanat koleksiyonculuğunun incelikleri, finansal ve estetik öncelikler, dijital çağda güzel sanatlar müzesi, paha biçilemeyeni değerlemek, çağdaş sanatların kurumsallaşmasında sanat koleksiyonculuğunun rolü, sanat ticaretinde müşterilerin korunması, sosyo-kültürel bir mekan olarak müzayede salonu ve sanat piyasasının geleceği gibi konular ele alınacak.

Konferans Logo

Tarım Konferansı

Yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yaklaşımla tarımın dünyadaki ve Türkiye’deki geleceğine ışık tutmayı amaçlayan Tarım Konferansı, endüstrinin önemli oyuncularını, kanaat liderlerini, yöneticilerini ve diğer karar alıcı bileşenlerini bir araya getiren global bir konferanstır. Katılımcıların tanışmak isteyecekleri ünlü̈ ve başarılı isimlerle buluşma imkanı bulacağı konferans, yeni ortaklık ve işbirliklerinin doğmasına zemin hazırlayan kapsayıcı bir program sunuyor. Bu yılki çerçevesini “Değişen Dünyada Tarım” ekseninde şekillendiren konferans, tarım politikalarına, üretici birlikleri ve kooperatiflerin önemine, nesnelerin internetinin ve gelişen teknolojinin tarım açısından anlamına, tarımda markalaşma ve pazarlamaya, tarım girişimcilerine, tarımsal finansman kanallarına ve tarımdaki trendlere yer verecek.

Konferans Logo

IoT Konferansı

En son teknolojik trendlerin ve gelişmelerin ele alınacağı bir platform oluşturmayı amaçlayan konferansta nesnelerin interneti (IoT), big data, bulut teknolojisi, akıllı sağlık, giyilebilir teknolojiler, akıllı eğitim, akıllı tarım, akıllı şehirler ve endüstriyel üç boyutlu baskı gibi konular ele alınacak.

Konferans Logo

Akıllı Şehirler Konferansı

Dünya şehirlerinin altyapı, hizmetler, çözümler ve teknik uygulamalar ekseninde yaşamakta olduğu dönüşüme ışık tutarak şehir yöneticilerine ve şehircilikle ilgili strateji ekiplerine ilham vermeyi amaçlayan konferansta, büyüyen ekonomiler ve dijitalleşen şehirler, akıllı şehirlere geçiş, veri paylaşımı, analiz ve nesnelerin interneti, akıllı su, enerji ve ulaşım sistemleri, şehir güvenliği için akıllı çözümler, akıllı evler ve binalar, akıllı kentliler, akıllanan şehirler ve gelecek gibi konular ele alınacak.

Konferans Logo

Sağlık Konferansı

Dijital devrim her endüstriyi olduğu gibi sağlık sektörünü de dönüştürmekte. Tüm dünyadaki sağlık sistemleri, değişen teknoloji ve tüketici eğilimleri, maliyetleri düşürme gereksinimi, şeffaflaşma ve güçlü olanın hayatta kalacağı bir rekabetin varlığı gibi faktörlerin etkisi altında değişme, dönüşme ve evrilme ihtiyacı içinde. Teknolojinin ve zamanın ruhunun etkisiyle sağlık sektöründe inovatif kavramların yaygınlaştığı bir geçiş dönemi yaşanırken kavramsal boyuttan uygulama boyuna nasıl geçileceği ve sürdürülebilir iş modellerinin ne şekilde kurgulanacağına dair araştırmalar devam etmekte. Sağlık sektöründeki dönüşüme ışık tutmayı amaçlayan konferansta sağlık endüstrisinin geleceği, hastane sistemleri, değişen tüketici eğilimleri, değişen Ar-Ge modelleri, IoT teknolojileri ve bütünleşik sağlık hizmetleri, medikal turizm, ilaç sektörünü bekleyen dönüşüm, sağlık sigortasının geleceği, tıbbi malzeme üreticileri açısından sağlık sektörünün geleceği, sağlık sektöründe girişim sermayesi ve yatırım trendleri gibi konular ele alınacak.

Konferans Logo

Enerji Konferansı

Yerel ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin ve risklerin etkileşimli bir ortamda ele alınmasını amaçlayan konferansta, enerji sistemlerinin politika, yönetim, teknoloji, güvenlik ve yatırım açılarından incelenmesi, iklim değişikliklerine karşı hassas enerji üretim trendleri, enerjiye ulaşma maliyetlerinin düşürülmesi ve bunun üretim, istihdam ve refah üzerindeki etkileri, düşük karbonlu enerji üretimi, enerji güvenliği, gerçek dünyadan örnekler, oyunun kurallarını değiştiren teknolojiler, yeni iş modelleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerjinin sürdürülebilirliği gibi konular ele alınacak.

Konferans Logo

Inspired Konferansı

Türkiye’deki ve Dünyadaki başarılı girişimcilerden ilham veren konuşmalara ev sahipliği yapan konferans girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve gelecek nesillerde girişimciliğin bir kariyer olarak benimsenmesini hedeflemektedir.