Prof.Dr. SELİM YAZICI

Kurucu Ortak
FinTech Istanbul

Prof.Dr. SELİM YAZICI

Kurucu Ortak
FinTech Istanbul

Biyografi

Selim Yazıcı İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümünde profesördür. Yazıcı, aynı zamanda, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık bölümünde misafir öğretim üyesi olarak dijital sigortacılık dersleri vermektedir. Yazıcı, lisans ve yüksek lisans düzeyinde, girişimcilik, dijital sigortacılık, proje yönetimi, iş sürekliliği yönetimi, işletme, davranış bilimleri ve uluslararası işletme gibi dersler vermektedir. Türkiye’deki fintek start-up’larını ve güçlü bir ekosistem kurulmasını desteklemek amacıyla ortaya çıkan FinTech Istanbul adlı platformun kurucu ortaklarından olan Yazıcı, girişimciler, şirketler ve yatırımcılar için Türkiye’de türünün ilki olan bir eğitim programı tasarlamıştır.

 

“Finansal hizmetler sektörünün sıcak gündeminde yer alan tüm önemli konuları içeren kapsamlı bir konferans.”