Basında Fintech 2016 konferansı

KONUŞMACILAR


FİNANSA YATIRIM MANTIKLI, TEKNOLOJİYE YATIRIM AKILLICA, FINTECH’E YATIRIM DAHİCEbiletix-1

  facebook-1.1twitter-1.1instagram-1.1

Tülin SİPAHİLER

Sipahiler Events Kurucu Ortağı

FINTECH 2016 HAKKINDA

İstanbul TALKS Fintech 2016 Konferansı Sipahiler Events tarafından düzenlenmekte olup, 24 Mayıs 2016 tarihinde Sakıp Sabancı Müzesi, The Seed’de gerçekleştirilecektir. Fintech 2016, finans sektörü, fintech girişimcileri, startup teknoloji şirketleri, bankalar, sermaye piyasası kurumları, sigorta şirketleri, teknopark yöneticileri, risk sermayesi yatırımcıları, kuluçka merkezleri, melek yatırımcılar, danışmanlar, IT profesyonelleri ve akademik çevrelerden üst düzey katılımcılara ev sahipliği yapacaktır.

Türkiye, genç nüfusu, yetenekli iş gücü, güçlü mobil penetrasyonu, sağlam altyapısı ve geniş devlet desteği sayesinde teknoloji alanında gelişecek startup şirketler için verimli bir vadidir. Fintech, teknoloji alanındaki startup şirketlerin yeni gözdesi ve ödeme konusu da bu konular arasındaki yarışın açık ara lideridir. Fintech konusunu ve sunduğu fırsatları irdelemesi açısından bu konferans Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşımaktadır.

Konferans, fintech sektörünün global ölçekte doğumu ve gelişimini derinlemesine incelemeyi hedeflemektedir. Konferans, en iyi uygulamaları ortaya koyarak teknoloji ve finans sektörü ile ilgili kişi ve kurumlara yeni bir ilham kaynağı olacak ve fintech sahasındaki kilit oyuncuların birbirleri ile tanışabilecekleri bir platform sunacaktır. Tartışma panelleri fintech konuları ile ödemeler, startup bankacılığı, hi-tech sermaye piyasaları, blockchain, bitcoin, P2P borçlanma, kitle fonlaması ve sigorta alanındaki iş konularını kapsayacaktır. Keynote konuşmacıları sektörlerindeki yeni gelişmeler hakkında analizler yapacak ve bu alanlardaki olası gelişmeler hakkında görüşlerini paylaşacaktır.

Fintech 2016, katılımcıların, sektörlerin öncü ve duayenleri ile tanışma fırsatı bulacakları kapsamlı bir program eşliğinde yeni fikirlerin ve ortaklıkların geliştirilmesi için elverişli, geniş ölçekli bir networking platformu sunmaktadır.

KONFERANSTA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

PARLAK FİKİRLERDEN BÜYÜK İŞLERE

Bu panel, fintech politika ve uygulamalarında yerel veya küresel düzeyde yer almış veya yenilikçi bir fikri büyük bir şirkete dönüştürmeyi başarmış kilit isimlere yer verecektir.

TÜRKİYEDE'Kİ FİNTEK EKOSİSTEMİ

Türkiye genç ve dinamik bir nüfusu olan büyük bir ülke. E-ticaret, mobil alışveriş ve internet bankacılığı gibi konular giderek daha fazla konuşuluyor. Finans teknolojisi şirketleri yaygınlaşmakta ve müşterilerine nasıl daha hızlı ve etkin hizmet verilebileceğini araştırmaktalar. Panelistler Türkiye’deki fintek şirketlerinin mevcut durumunu ve gelecekle ilgili beklentileri masaya yatıracaklar.

ÖDEMELER VE TRANSFERLER DÜNYASINDA YENİ NESİL OYUNCULAR

Bu panel, fintech alt segmenti olan ödemeler alanındaki yeni şirketleri ele alacaktır. Kart inovasyoncuları, mikroçip üreticileri, para transferinin sihirbazları, ödeme sektörünün eski sistemlere meydan okuyuşunu bu bölümde tartışacaktır.

FINTECH BANKACILARI VEYA BANKA FINTECH'ÇİLERİ

Fintech’lerin hızlı yükselişi karşısında araştırmacılar finansal hizmetler alanındaki yeni denge durumunu anlamaya çalışmaktadır. Anketler, sektörün yeni aktörlerinin katılımlarından bankaların çok önemli bir tehdit algılamadığını ortaya koymaktadır. Düşük maliyetli bankacılık ve hesap yönetimi bankacılık sektörüne giren fintech’lerin mottosudur. Bunlar geleneksel bakışı değiştirecek midir? Panelde bankacıların yeni teknoloji ve hizmet sağlayıcılar hakkındaki algıları ele alınacaktır.

ALIM-SATIM VE SERMAYE PİYASALARI

Gittikçe yaygınlaşan robo-yatırım danışmanları, modern portföy teorisini uygulamaktadırlar. Bazılarına göre, inovasyon ve müşteri farklılaştırması gibi stratejileri kullanan online yatırım yöneticileri ve danışmanları, yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri açısından önemli bir rekabet ortamı yaratmaktadırlar. Halka arz öncesi pay satışına olanak sağlayan web tabanlı platformlar, şirketlerin halka açılmayla birlikte oluşan primleri için yatırımcılara öncelik sunabilmekte ve şirketlerin halka arza daha sağlıklı girebilmesine yardımcı olmaktadırlar. Panel, bu ve benzeri uygulamaları gündeme alarak sermaye piyasasındaki startup şirketlerin geleneksel yapılar ve piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

BLOCKCHAIN BİR SEKTÖR PRATİĞİNE DÖNÜŞÜYOR

Dağıtılmış kütük diyebileceğimiz kavram (distributed ledger) eski sistemlerin kabusu oldu. Bu, Blockchain yapısı üzerine kurulu Bitcoin’in doğuşu ile çok da ilgili değil. Bu yeni altyapının devletler, işletmeler ve finansal piyasaların yeni dijital çağının başlangıcı olduğu tartışılıyor. Panelistler Blockchain’in her derde deva olan bir ilaç mı yoksa güvenilmez bir yol mu olduğunu tartışacaklar.

BITCOIN: GERÇEK BİR DEĞİŞİM Mİ?

Bitcoin sadece dijital bir para birimi değil. O aynı zamanda, teknolojinin paranın üretilmesi ve tedavülündeki yenilikçiliğini göstermenin yollarından biri. Birçoklarına göre ise o bir devrim. Başkalarına göre ise ortaya çıkardığı kısıtlar ile büyük bir talihsizlik. Panelistler sistemin nasıl çalıştığını ve bu alandaki fırsat ve potansiyel başarısızlıkların neler olduğunu ayrıntıları ile açıklayacaklar.

BORÇ VERME, KİTLE FONLAMASI...SIRADAKİ LÜTFEN!

KOBİ finansmanı, KOBİ türü işletmelerin özellikleri nedeniyle dünya genelinde her zaman güncel bir konudur. Kitle fonlaması ise başlangıç aşamasındaki yeni şirketlerin sermaye ihtiyacının karşılanması için en çok konuşulan konular arasındadır. Onu, kişiden kişiye doğrudan borçlanma izlemektedir. Panelistler, söz konusu yöntemlerin mevcut düzenlenmiş piyasa ve yapılarda nasıl rekabet ettiğini tartışacaktır.

 SPONSORLAR

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

 

ULAŞIM SPONSORU

 MEDYA SPONSORLARI

SEKTÖREL YAYIN SPONSORU

FINTECH EKOSİSTEMİ İŞBİRLİKLERİ

fintechpark web

Fintech_ortak_logo web

TEKNİK PARTNER