Girişimcilik | 5 sene önce

Girişimcilerin mutlaka bilmesi gereken 5 global trend

Dünya nefes kesici bir hızla değişmeyi sürdürüyor. Değişime ayak uydurup fırsatları değerlendiren girişimciler ve pazara yeni giriş yapanlar piyasa hakimiyetini ele geçirebilir. Paydaşlarını anlamayan ve dinlemeyen, değişim konusunda yeterli istekliliğe ve beceriye sahip olmayan liderler pazarların ve müşterilerin onlarsız ilerlemeyi sürdürmesiyle geride kalmaya başladı. Günümüzde eş zamanlı ilerleyen kimi kilit trendler tüm dengeleri değiştiriyor, kuralları yeniden yazıyor. Bu trendlerden kaçmak mümkün değil çünkü artık buradalar. Geleceğin başarılı girişimcileri bu trendlere uyum sağlayabilen ve bu trendleri nasıl fırsata dönüştürebileceklerini kavrayabilmiş kuruluşlar olacak. İşte PwC Global’in dünyanın geleceğinde iz bırakacak 5 mega trendi analiz eden çalışması bu kapsamlı değişimi gözler önüne seriyor.

1.Demografik Değişim

Demografik eğilimler ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Hızlı yaşlanan ülkelerde iş gücü piyasası sınırlanırken, genç ve büyümekte olan ekonomilerde iş gücü ve tüketici piyasasının daha da büyüdüğü görülüyor. Üretken potansiyelin hayata geçmesi için genç ve büyümekte olan nüfusun beslenme, barınma, eğitim ve iş ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği belirtiliyor. Yapılan araştırmaya göre önümüzdeki on yıl içinde bazı ülkelerde nüfus patlamaları, bazılarında ise düşüşler göreceğiz. Dünya genelinde ortalama yaşam beklentisi 60 yaş ve üzeri kesimde sürekli bir artışı öngörüyor. Ancak bu trendin genelini ele aldığımızda bazı toplumların daha hızlı yaşlandığı dikkati çekiyor. 2050 yılına kadar 360 milyon yaşlı çalışanın da küresel iş gücünü terk etmesiyle gitgide artan emekli sayısının desteklenmesinin yaratacağı yük bazı ülkelerde çalışan nüfusun üzerindeki baskıyı artıracağa benziyor.

Dünya-nüfusu-yaşlanıyor

2.Ekonomik güçteki değişim

Araştırma verilerine göre 2009’da dünyanın başta gelen yedi gelişmekte olan ülkesi olan E7’nin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), gelişmiş ülkelerden oluşan G7’nin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının üçte ikisi oranındaydı. 2050 yılında ise bu durumun tersine dönmesi ve E7’nin toplam GSYİH’sinin yükselerek G7’ninkini neredeyse ikiye katlaması bekleniyor.

Ekonomide-kurallar-yeniden-yazžlacak

3.Hızlanan şehirleşme

Bugün, dünya nüfusunun neredeyse yarısı şehirlerde yaşıyor. 60 yıl kadar kısa bir zaman önce dünyanın büyük bir kısmı kırsal yaşam sürüyor, insanların sadece yüzde 30’u şehirlerde yaşıyordu. Buna karşın, son yıllarda yaşanan hızlı şehirleşme, yükselen büyüme eğrisinin bir sonucu. 2030’a geldiğimizde, şehirlerde yaşayan insanların oranı yüzde 60’a kadar yükselecek. Tüm bu büyümeyle birlikte, şehirleşmenin hızı dünya çapında büyük oranda değişiklik gösterecek. Nüfus bilimciler, bugün ile 2030 yılı arasında, şehirli nüfusa yönelik en hızlı büyümenin toplam nüfus artışının en yüksek olduğu ve şehirde yaşayan insan sayısının nispeten düşük olduğu bölgelerde yaşanacağını öngörüyor. Bu tahmin, ekonomik gelişim yolculuğunda ayrı aşamalarda bulunan iki bölge olan Sahra altı Afrika ve Asya’yı işaret ediyor. Gelecek 10 yıllık süreçte, artan şehirleşmenin zincirleme etkiler yaratacağı düşünülüyor.

Kentler-ekonominin-merkezi-olacak

4.İklim değişimi ve sınırlı kaynaklar

Mevcut tahminler, yanan fosil yakıtlardan (kömür, petrol ve gaz) kaynaklanan karbon emisyonlarının dünya çapında 2030’a kadar yüzde 16 oranında artacağı yönünde. Aynı dönemde, ortalama küresel ısınma 0,5°C ve 1,5°C arasında bir artış gösterecek. Bu artış, geçtiğimiz 20 yılda yaşanan 0,5°C değerindeki artışa eklenecek. 2030 yılında 8,3 milyarı bulacağı tahmin edilen küresel nüfus oranları da büyümeyi sürdürecek, bu durum enerji, su ve gıda taleplerini küresel ölçekte artıracak. Yükselen sıcaklığın ve hızlı nüfus artışının “kuşatması” altında kalan insanlık tarihi bir dönüm noktasında bulunuyor.

İklim-değişiminin-etkileri

5.Teknolojik ilerleme

Teknolojiler, bütçeye uygun tüketici ürünleri ve endüstriyel süreçler olarak araştırma konseptlerinden prototiplere, uygulamalara doğru ilerledikçe, etkinliği ve verimliliği aşamalı değişimle artıracak. Bu ilerlemeler önümüzdeki 10 yılın sonuna doğru ekonomik büyümeye güçlü bir hız kazandıracak.

Teknolojik-ilerlemenin-göstergeleri