Tarım

Kırsal kalkınma politikalarının merkezinde hane halkları olmalı

"Tarım sektöründe kalkınma, sadece bölgesel ihtiyaçlara odaklanarak gerçekleştirilemez. Bu aşamada dikey olarak tarım sektörünün tüm paydaşlarının sürece dahil edilmeli." Kırsal kalkınma politikaları ile tarım politikaları arasındaki farklar gözardı edilmemeli   Kalkınma” kavramı, bireyin yaşam kalitesinin hem ekonomik hem de sosyal anlamda geliştirilmesi anlamları taşıyor. Kırsal kalkınma için hem kırsal alanda yaşayan kesime yönelik temel ve tarımsal...

Tarım

Tarım Sektöründe Dinamik Etkinlik Ön Plana Çıkıyor

Tarım sektöründe üretim etkinliğinden daha önemli bir kavram olarak dinamik etkinlik ön plana çıkıyor. Dinamik etkinlikler ise yapılan değişimlerle mevcut yöntemlerin kökten değişimini ifade ediyor... Tarım ve İnovasyon Tarım, insanlık tarihinin her evresinde önemini koruyan temel gereksinimlerden birisi olup, arkeolojik kanıtlar tarımın dünyanın pek çok bölgesinde yaklaşık 10 bin yıl öncesine dayanan bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Tarımın mahsul...