Tarım

Kırsal kalkınma politikalarının merkezinde hane halkları olmalı

"Tarım sektöründe kalkınma, sadece bölgesel ihtiyaçlara odaklanarak gerçekleştirilemez. Bu aşamada dikey olarak tarım sektörünün tüm paydaşlarının sürece dahil edilmeli." Kırsal...

Tarım

Tarım Sektöründe Dinamik Etkinlik Ön Plana Çıkıyor

Tarım sektöründe üretim etkinliğinden daha önemli bir kavram olarak dinamik etkinlik ön plana çıkıyor. Dinamik etkinlikler ise yapılan değişimlerle mevcut yöntemlerin kökten değişimini...